Chi nhánh NCB Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngân hàng Quốc Dân có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Vũng Tầu 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của NCB Bà Rịa - Vũng Tàu


  • Thành Phố Vũng Tầu
  • Trụ sở chính

    153 Lê Hồng Phong, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Chi nhánh Ngân hàng Quốc Dân tại Bà Rịa - Vũng Tàu