Chi nhánh NCB Bạc Liêu

Ngân hàng Quốc Dân có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Bạc Liêu. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thị Xã Bạc Liêu 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của NCB Bạc Liêu


  • Thị Xã Bạc Liêu
  • NCB Bạc Liêu

    Số 123 Trần Huỳnh, Phường 7, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

Chi nhánh Ngân hàng Quốc Dân tại Bạc Liêu