Chi nhánh NCB Bắc Ninh

Ngân hàng Quốc Dân có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Bắc Ninh. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Bắc Ninh 2 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của NCB Bắc Ninh


  • Thành Phố Bắc Ninh
  • NCB Tiền An

    10 Nguyễn Đăng Đạo, Phường Tiền An, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

  • NCB Bắc Ninh

    18-20-22 Đường Nguyễn Cao, phường Tiền An, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Chi nhánh Ngân hàng Quốc Dân tại Bắc Ninh