Chi nhánh NCB Long An

Ngân hàng Quốc Dân có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 2 quận huyện của Tỉnh Long An. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Huyện Đức Hòa 1 địa điểm, Thành Phố Tân An 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của NCB Long An


  • Huyện Đức Hòa
  • Phòng giao dịch 01

    Lô 8, Đức Hòa Hạ, Khu Công nghiệp Tân Đức, Tỉnh Long An

  • Thành Phố Tân An
  • Trụ sở chính

    86 Hùng Vương, Phường 2, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

Chi nhánh Ngân hàng Quốc Dân tại Long An