Chi nhánh NCB Quảng Ninh

Ngân hàng Quốc Dân có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Quảng Ninh. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Hạ Long 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của NCB Quảng Ninh


  • Thành Phố Hạ Long
  • Phòng Giao dịch 05

    Tổ 41, Khu 3, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Chi nhánh Ngân hàng Quốc Dân tại Quảng Ninh