Chi nhánh NCB Thái Bình

Ngân hàng Quốc Dân có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Thái Bình. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Thái Bình 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của NCB Thái Bình


  • Thành Phố Thái Bình
  • Phòng Giao dịch 09

    458 Lý Bôn, Phường Đề Thám, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

Chi nhánh Ngân hàng Quốc Dân tại Thái Bình