Chi nhánh NCB Thái Nguyên

Ngân hàng Quốc Dân có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Thái Nguyên. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Thái Nguyên 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của NCB Thái Nguyên


  • Thành Phố Thái Nguyên
  • Trụ sở chính

    142 Hoàng Văn Thụ, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Chi nhánh Ngân hàng Quốc Dân tại Thái Nguyên