Chi nhánh NCB Vĩnh Long

Ngân hàng Quốc Dân có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Vĩnh Long. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Vĩnh Long 2 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của NCB Vĩnh Long


  • Thành Phố Vĩnh Long
  • Quỹ Tiết kiệm số 1

    Số 107B Nguyễn Huệ, Phường 2, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

  • Trụ sở chính

    Số 3D–3E Hưng Đạo Vương, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Chi nhánh Ngân hàng Quốc Dân tại Vĩnh Long